Podpořte nás Zapojte se

Projekt SPOLU je studentská dobrovolnická organizace, která vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie, všeobecného lékařství a v některých pobočkách i dalších pomáhajících profesí s lidmi s duševním onemocněním a s profesionály v psychiatrických zařízeních a službách následné péče po celé ČR. Vznikl v Brně roku 2012, od té doby se rozrostl o dalších pět aktivních poboček a nadále funguje jako studentská iniciativa. Jedná se o inovativní a v Evropě ojedinělý koncept ideově navazující na probíhající reformu psychiatrické péče.

Cílem Projektu SPOLU je přispívat ke zkvalitňování péče o lidi hospitalizované v psychiatrických zařízeních po celé ČR a rozšíření nabídky podpory pro lidi s duševními problémy docházející do sociálně-zdravotních zařízení, ale i zkvalitňování profesní přípravy budoucích psychologů a psychiatrů a prohlubování kontaktu mezi profesionály a studenty. Dalším cílem je také šířit povědomí o tématech duševního zdraví a nemoci k široké veřejnosti a napomáhat destigmatizaci duševních onemocnění.

Studenti psychologie a medicíny organizují rozmanité volnočasové podpůrné a resocializační aktivity pro lidi s duševním onemocněním hospitalizované na psychiatrických odděleních i klienty využívající služeb následné péče, zkušenější dobrovolníci pak neopomíjejí ani „léčbu slovem“ v rámci individuálních setkání. Tím výrazně pomáhají zkvalitňovat trávení volného času pacientů, dodávají jim víru ve vlastní schopnosti, zvyšují naději na jejich zotavení a návrat do běžného pracovního i rodinného života. Studenti mají v rámci Projektu SPOLU šanci získat cennou praxi a zvyšovat své profesní dovednosti i zaměstnatelnost. Zároveň pracují pod dohledem zdravotnických profesionálů, se kterými sdílí společný cíl, a to zvyšování standardu péče o duševní zdraví.

Hodnotíte naši činnost jako potřebnou a prospěšnou? Velice oceníme, pokud se rozhodnete nás jakkoliv podpořit.

5
let od založení
250
SPOLAŘů
5
působišť
10000
ovlivněných pacientů
50
volnočasových aktivit týdně
Projektu SPOLU už je 8 let!
Listopad je pro nás tradičně měsícem, v němž se v Brně, městě našeho vzniku setkáváme ke sdílení radosti z dalšího roku fungování Projektu SPOLU. Letošní situace nám osobní oslavy neumožňuje, tak chceme potěšení z toho, že naše aktivity běží (byť v posledním půl roce odlišně než doposud) již…
11. 11. 2020
  • Pro studenty
  • Brno
Prvákoviny FSS
Na úvodní školení nebo propagaci nováčkům prostřednictvím online jsme v Projektu SPOLU nebyli zvyklí - ale jdeme s dobou a i tuto nabídku zařazujeme do svého repertoáru! V Brně tímto způsobem včera proběhl příspěvek hlavní brněnské koordinátorky Zdeny Novákové na tradičních Prvákovinách FSS,…
24. 9. 2020
Finální verze Etického kodexu Projektu SPOLU
Omezení možností angažovat se dobrovolnicky v podpůrných volnočasových aktivitách i v koordinování těchto aktivit a dobrovolníků umožnilo věnovat čas vytvoření již dlouho připravovaného a dosud pouze ústně a prezentacemi předávaného kodex etických pravidel vyžadovaných od studentů zapojených v…
23. 9. 2020
Setkání koordinátorů poboček
Léto v Projektu SPOLU prožíváme jako tradičně převážně odpočinkově, SPOLaři jsou většinou z poboček rozprchnutí do svých domovin. Volnější čas ale také využíváme víc pro naše koordinátory, rozvoj poboček i celého Projektu SPOLU. Letos se nám dokonce konečně podařilo uspořádat setkání velké části…
8. 8. 2020
Newsletter červenec 2020
Milí přátelé a příznivci Projektu SPOLU, aktuální situace naší činnosti příliš nepřeje, i v ní se nám však podařilo podílet se na nejedné vydařené akci, podpořit vnitřní fungování Projektu SPOLU a energii investovat do dalších oblastí, které jsme v běžném provozu tolik nestíhali rozvíjet. Rádi se…
28. 7. 2020
  • Ostrava
Konečně zase veřejná akce v reálném prostředí!
Omezení přístupu do "našich" spolupracujících zařízení nám umožňuje více zkoušet i další vzdáleněji související aktivity a spolupracovat s organizacemi, které neodpovídají naší primární cílové skupině klientů, ale dělají také skvělou a užitečnou práci pro péči o duševní zdraví. …
21. 7. 2020
  • Brno
První vlaštovky polevování opatření proti covid-19!
Dlouho jsme vyčkávali na rozvolnění opatření v nemocnicích a dalších zařízeních, kam s našimi aktivitami docházíme, a aktivně vyjednávali. Nyní jsou vidět první střípky úspěchů! Od července se zatím alespoň brněnským SPOLařům znovu otevírá možnost docházet do Psychiatrické nemocnice Brno, a vznikla…
6. 7. 2020
Spolupráce s MUNI pomáhá
Období covid-19 přineslo do dobrovolnické oblasti mnoho změn. Mnoho lidí se k dobrovolnictví přidalo, mnohým naopak byly pozastaveny původní oblasti, kde se dobrovolnicky angažovali. SPOLařům byl na jaře a v létě 2020 znemožněn přístup do spolupracujících zařízení, mnozí z nich ale své kapacity…
2. 7. 2020