Podpořte nás Zapojte se

Projekt SPOLU je studentská dobrovolnická organizace, která vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie, všeobecného lékařství a v některých pobočkách i dalších pomáhajících profesí s lidmi s duševním onemocněním a s profesionály v psychiatrických zařízeních a službách následné péče po celé ČR. Vznikl v Brně roku 2012, od té doby se rozrostl o dalších pět aktivních poboček a nadále funguje jako studentská iniciativa. Jedná se o inovativní a v Evropě ojedinělý koncept ideově navazující na probíhající reformu psychiatrické péče.

Cílem Projektu SPOLU je přispívat ke zkvalitňování péče o lidi hospitalizované v psychiatrických zařízeních po celé ČR a rozšíření nabídky podpory pro lidi s duševními problémy docházející do sociálně-zdravotních zařízení, ale i zkvalitňování profesní přípravy budoucích psychologů a psychiatrů a prohlubování kontaktu mezi profesionály a studenty. Dalším cílem je také šířit povědomí o tématech duševního zdraví a nemoci k široké veřejnosti a napomáhat destigmatizaci duševních onemocnění.

Studenti psychologie a medicíny organizují rozmanité volnočasové podpůrné a resocializační aktivity pro lidi s duševním onemocněním hospitalizované na psychiatrických odděleních i klienty využívající služeb následné péče, zkušenější dobrovolníci pak neopomíjejí ani „léčbu slovem“ v rámci individuálních setkání. Tím výrazně pomáhají zkvalitňovat trávení volného času pacientů, dodávají jim víru ve vlastní schopnosti, zvyšují naději na jejich zotavení a návrat do běžného pracovního i rodinného života. Studenti mají v rámci Projektu SPOLU šanci získat cennou praxi a zvyšovat své profesní dovednosti i zaměstnatelnost. Zároveň pracují pod dohledem zdravotnických profesionálů, se kterými sdílí společný cíl, a to zvyšování standardu péče o duševní zdraví.

Hodnotíte naši činnost jako potřebnou a prospěšnou? Velice oceníme, pokud se rozhodnete nás jakkoliv podpořit.

5
let od založení
250
SPOLAŘů
5
působišť
10000
ovlivněných pacientů
50
volnočasových aktivit týdně
1.12.
2022
Oslava 10 let Projektu SPOLU
Jsme SPOLU už 10 let!
Čtvrtek 1. 12. 2022 se zapsal do dějin Projektu SPOLU jako datum oslavy neuvěřitelných 10 let fungování Projektu. Oslavili jsme nesmírnou radost a vděčnost z toho, že se myšlenka propojovat studenty s praxí na psychiatrii, obohacovat je spoluprací s odborníky a pomáhat svou činností…
12. 12. 2022
  • Brno
Koordinační výměna v Brně
Koordinace naší největší pobočky je náročná v každém období, o to náročnější byla v posledních letech, kdy se v souvislosti s pandemií covid-19 měnily mnohé podmínky, spoustě dobrovolníků i koordinátorů oddělení či týmů se změnily možnosti nebo preference, což vedlo k četným personálním výměnám a…
1. 7. 2022
  • Pro studenty
Rozšiřujeme náš PR tým
Hledáme nějakou milou duši z řad našich dobrovolníků, která by pomáhala hlavně s edukativním obsahem našich sítí, zároveň by se mohla částečně podílet i na vytváření obsahu o Projektu SPOLU. Děláme to dobrovolně a s nadšením, takže hledáme někoho, kdo to bude mít podobně a nebude mu vadit obětovat…
28. 6. 2022
Pozici hlavního koordinátora Projektu SPOLU po Markétě Hovorkové převezme Dominika Červenková
Dlouholetou SPOLařku Markétu Hovorkovou, někdejší koordinátorku několika oddělení a zařízení v Brně i celé brněnské pobočky a nadále pokračující v koordinaci pobočky v Plzni, působící od roku 2017 v organizačním týmu a od roku 2018 jako hlavní koordinátorka Projektu, nejprve s Radimem Koníčkem …
6. 6. 2022
20. 12. 2021