Podpořte nás Zapojte se

Projekt SPOLU je studentská dobrovolnická organizace, která vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie, všeobecného lékařství a v některých pobočkách i dalších pomáhajících profesí s lidmi s duševním onemocněním a s profesionály v psychiatrických zařízeních a službách následné péče po celé ČR. Vznikl v Brně roku 2012, od té doby se rozrostl o dalších pět aktivních poboček a nadále funguje jako studentská iniciativa. Jedná se o inovativní a v Evropě ojedinělý koncept ideově navazující na probíhající reformu psychiatrické péče.

Cílem Projektu SPOLU je přispívat ke zkvalitňování péče o lidi hospitalizované v psychiatrických zařízeních po celé ČR a rozšíření nabídky podpory pro lidi s duševními problémy docházející do sociálně-zdravotních zařízení, ale i zkvalitňování profesní přípravy budoucích psychologů a psychiatrů a prohlubování kontaktu mezi profesionály a studenty. Dalším cílem je také šířit povědomí o tématech duševního zdraví a nemoci k široké veřejnosti a napomáhat destigmatizaci duševních onemocnění.

Studenti psychologie a medicíny organizují rozmanité volnočasové podpůrné a resocializační aktivity pro lidi s duševním onemocněním hospitalizované na psychiatrických odděleních i klienty využívající služeb následné péče, zkušenější dobrovolníci pak neopomíjejí ani „léčbu slovem“ v rámci individuálních setkání. Tím výrazně pomáhají zkvalitňovat trávení volného času pacientů, dodávají jim víru ve vlastní schopnosti, zvyšují naději na jejich zotavení a návrat do běžného pracovního i rodinného života. Studenti mají v rámci Projektu SPOLU šanci získat cennou praxi a zvyšovat své profesní dovednosti i zaměstnatelnost. Zároveň pracují pod dohledem zdravotnických profesionálů, se kterými sdílí společný cíl, a to zvyšování standardu péče o duševní zdraví.

Hodnotíte naši činnost jako potřebnou a prospěšnou? Velice oceníme, pokud se rozhodnete nás jakkoliv podpořit.

5
let od založení
250
SPOLAŘů
5
působišť
10000
ovlivněných pacientů
50
volnočasových aktivit týdně
PF 2017!
Na sklonku roku 2016 mockrát děkujeme všem našim dobrovolníkům, spolupracujícím zařízením, univerzitám i příznivcům z řad veřejnosti! Děkujeme, že svou činností umožňujete, aby myšlenka Projekt SPOLU stále vzkvétala!  Pro rok 2017 nám všem přejeme klid mysli, hodně lásky, nezdolnosti, odvahy…
31. 12. 2016
  • Brno
Již čtvrtý vánoční koncert na Psychiatrické klinice v Bohunicích
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 jsme uspořádali Vánoční koncert pro pacienty hospitalizované na Psychiatrické klinice FN Brno. Šlo o již čtvrtý, tradiční koncert a můžeme říct, že se podařilo vytvořit dosud nejradostnější atmosféru! Koncert jsme zakončili veselými koledami "Vánoce, vánoce…
21. 12. 2016
Slavíme 4 roky!
Projekt SPOLU oslavil už 4 roky své existence! Moc děkujeme vám všem za to, že pomáháte udržet naši myšlenku naživu 
9. 12. 2016
  • Brno
Spolupráce s centrem Celsuz
Úspěšně jsme rozjeli spolupráci s Celsuz - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné spadající pod Diecézní charita Brno. Co to znamená? A jak spolupráce vypadá? Popsala členka organizačního týmu Klára Čapková: "Naším prvním krokem bylo vytvoření nového klinického týmu dobrovolníků, jehož…
22. 11. 2016
Schůzka organizačního týmu
Organizační tým se po téměř půl roce opět fyzicky sešel v plném složení (Barbora Chvátalová, Jana Muroňová, Radim Koníček, Klára Čapková, Patra Horáková a Hana Sedláková). Ukázalo se, že za tu dobu vyvstalo tolik nových věcí, že jsme je všechny ani po několikahodinovém setkání nestihli probrat…
2. 11. 2016
IEPA 10 - Early Intervention in Mental Health
Zúčastnili jsme se konference IEPA 10 - Early Intervention in Mental Health, zaměřené zejména na možnosti čásné léčby psychóz. Letos v Miláně proběhla tato jedna z největších konferencí cílených na téma včasných intervencí s bohatou účastí předních světových odborníků. Jednou z hlavních…
24. 10. 2016
  • Pro studenty
  • Brno
Pozvánka: Jak SPOLU nevypustit duši
Jaký je seznam neúspěchů profesora prestižní Univerzity v Princetonu? V čem spočívá efektivní učení? Jak zvládat stres během studia a kde se v případně potřeby obrátit na odbornou pomoc? Zveme vás na přednášku „Jak spolu nevypustit duši“ pořádanou projekty Nevypusť duši, z.s. a Projekt…
13. 9. 2016
VOICES OF SPOLU: MUDr. Vladislav Chvála
VOICES OF SPOLU. MUDr. Vladislav Chvála – lékař-sexuolog a rodinný a systemický terapeut. Členka organizačního teamu Petra Horáková se během Neuropsychiatrického fóra 2016 zeptala MUDr. Vladislava Chvály, jenž je jedním z předních představitelů psychosomatické medicíny v ČR, jaká jsou…
14. 8. 2016