Podpořte nás Zapojte se

IEPA 10 - Early Intervention in Mental Health

Zúčastnili jsme se konference IEPA 10 - Early Intervention in Mental Health, zaměřené zejména na možnosti čásné léčby psychóz. Letos v Miláně proběhla tato jedna z největších konferencí cílených na téma včasných intervencí s bohatou účastí předních světových odborníků. Jednou z hlavních pořadatelských zemí je Austrálie, která v léčbě časných psychóz udává současné trendy. A právě proto jsme se rozhodli s australskými odborníky navázat spolupráci.

Naším cílem je vybudovat motivační program pro české dobrovolníky z Projektu SPOLU, kteří se budou účastnit vzdělávacích stáží. A máme velkou radost, protože se nám již podařilo předjednat s doktorem Warwickem Smithem, ředitelem Centra pro duševní zdraví mládeže v Perthu, možnost stáže v ikonickém regionu Kimberley v australském outbacku! 

 

Dalším velkým přínosem, který se nám podařilo domluvit, je navázaná spolupráce s australskou organizací IPHYS (International Physical Health in Youth)Keeping the Body in Mind YMH. Budeme se podílet na mezinárodní validizační studii SIMPAQ (The Simple Physical Activity Questionnaire), zaměřující se na průzkum fyzické aktivity u populace s vysokým rizikem sedavého chování, mezi níž patří i lidé s duševními nemocemi.
Ti mají oproti zbytku populace zvýšené riziko předčasného úmrtí v důsledku např. kardiovaskulárního onemocnění či metabolických poruch (obezita, cukrovka). Duševní onemocnění může totiž způsobit sekundární fyzická onemocnění: hospitalizace s omezenou možností pohybu, kouření cigaret, nadužívání kávy, nedostatek ovoce a zeleniny, špatné spací návyky, užívání léků s mnoha vedlejšími účinky a nepříznivá sociální situace negativně ovlivňují stav těla (a tím i mysli). Doposud se však k této problematice ubíralo jen málo pozornosti.
Proto je potřeba zmapovat pohybové návyky této populace a tomu následně přizpůsobit vhodnou intervenci (o kterou se již ve vybraných zařízeních pokouší např. náš Pohybově-taneční team). Studie se účastní 16 států a my budeme prvními evropskými zástupci země na východ od Německa.

Na fotce jsou prof. Philip Ward a Rachel Morell z UNSW (The University of New South Wales), která v Austrálii výzkum odborně zaštiťuje.

 

Členky organizačního týmu Barbora Chvátalová a Jana Muroňová nás také aktivně reprezentovaly:

Barbora Chvátalová vystoupila s příspěvkem na přidruženém mezinárodním sympoziu na podporu zotavení: Bolts from the Blue  - The iFEVR and iphYs Joint Meeting in Milan 2016. IphYs  je australská organizace, prosazující za pomoci programu Keeping the Body in Mind YMH podporu fyzického zdraví u mladých lidí s onemocněními psychotického spektra. Prezentace byla proto zaměřená zejména na představení aktivit tanečně-pohybového teamu Projektu SPOLU

Jana Muroňová prezentovala výsledky své diplomové práce na téma „Obraz psychospirituální krize pohledem odborníků na duševní zdraví v České republice“ formou posteru v sekci zabývající se diferenciální diagnostikou.

Oba výstupy se setkaly s kladným ohlasem, k němuž přispěl i fakt, že jsme byli jedinými zástupkyněmi České republiky. Doufáme, že nám do budoucna pomůžete tuto situaci změnit!

Líbil se ti článek? Sdílej ho se svými přáteli!