Podpořte nás Zapojte se

Projekt SPOLU je studentská dobrovolnická organizace, která vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie, všeobecného lékařství a v některých pobočkách i dalších pomáhajících profesí s lidmi s duševním onemocněním a s profesionály v psychiatrických zařízeních a službách následné péče po celé ČR. Vznikl v Brně roku 2012, od té doby se rozrostl o dalších pět aktivních poboček a nadále funguje jako studentská iniciativa. Jedná se o inovativní a v Evropě ojedinělý koncept ideově navazující na probíhající reformu psychiatrické péče.

Cílem Projektu SPOLU je přispívat ke zkvalitňování péče o lidi hospitalizované v psychiatrických zařízeních po celé ČR a rozšíření nabídky podpory pro lidi s duševními problémy docházející do sociálně-zdravotních zařízení, ale i zkvalitňování profesní přípravy budoucích psychologů a psychiatrů a prohlubování kontaktu mezi profesionály a studenty. Dalším cílem je také šířit povědomí o tématech duševního zdraví a nemoci k široké veřejnosti a napomáhat destigmatizaci duševních onemocnění.

Studenti psychologie a medicíny organizují rozmanité volnočasové podpůrné a resocializační aktivity pro lidi s duševním onemocněním hospitalizované na psychiatrických odděleních i klienty využívající služeb následné péče, zkušenější dobrovolníci pak neopomíjejí ani „léčbu slovem“ v rámci individuálních setkání. Tím výrazně pomáhají zkvalitňovat trávení volného času pacientů, dodávají jim víru ve vlastní schopnosti, zvyšují naději na jejich zotavení a návrat do běžného pracovního i rodinného života. Studenti mají v rámci Projektu SPOLU šanci získat cennou praxi a zvyšovat své profesní dovednosti i zaměstnatelnost. Zároveň pracují pod dohledem zdravotnických profesionálů, se kterými sdílí společný cíl, a to zvyšování standardu péče o duševní zdraví.

Hodnotíte naši činnost jako potřebnou a prospěšnou? Velice oceníme, pokud se rozhodnete nás jakkoliv podpořit.

5
let od založení
250
SPOLAŘů
5
působišť
10000
ovlivněných pacientů
50
volnočasových aktivit týdně
 • Brno
Koordinační výměna v Brně
Koordinace naší největší pobočky je náročná v každém období, o to náročnější byla v posledních letech, kdy se v souvislosti s pandemií covid-19 měnily mnohé podmínky, spoustě dobrovolníků i koordinátorů oddělení či týmů se změnily možnosti nebo preference, což vedlo k četným personálním výměnám a…
1. 7. 2022
 • Brno
Děkujeme všem našim koordinátorům, díky kterým se naše aktivity opět rozbíhají!
Máme radost, že naše aktivity se probouzejí naplno opět k životu! Ze srdce chceme poděkovat všem našim koordinátorům! Máme radost, že znovu můžeme docházet na oddělení a dělat to, co nám dává největší smysl. Ačkoliv je pro nás začátek semestru vždy krásný a naplňující, jsou to taky týdny a měsíce…
24. 10. 2021
 • Pro studenty
 • Brno
Prvákoviny FSS
Na úvodní školení nebo propagaci nováčkům prostřednictvím online jsme v Projektu SPOLU nebyli zvyklí - ale jdeme s dobou a i tuto nabídku zařazujeme do svého repertoáru! V Brně tímto způsobem včera proběhl příspěvek hlavní brněnské koordinátorky Zdeny Novákové na tradičních Prvákovinách FSS,…
24. 9. 2020
 • Brno
První vlaštovky polevování opatření proti covid-19!
Dlouho jsme vyčkávali na rozvolnění opatření v nemocnicích a dalších zařízeních, kam s našimi aktivitami docházíme, a aktivně vyjednávali. Nyní jsou vidět první střípky úspěchů! Od července se zatím alespoň brněnským SPOLařům znovu otevírá možnost docházet do Psychiatrické nemocnice Brno, a vznikla…
6. 7. 2020
 • Brno
Přednáška o reformě psychiatrické péče pro SPOLaře
Je pro nás důležité nejen zajištění kvality vykonávání našich aktivit v zařízeních pečujících o lidi s dušvními potížemi, ale také zajištění orientace studentů zapojených v Projektu v aktuálním dění na poli psychiatrické péče. 23. října 2019 jsme využili laskavé nabídky zástupců reformy…
25. 10. 2019
 • Pro studenty
 • Brno
Jarmark spolků 2019
Zveme vás na tradiční akci Fakulty sociálních studií MU - Jarmark spolků! Proběhne již ve středu 25. 9. v atriu FSS. Nás tam potkáte stejně jako další spolky u stolečku od 10 do 16 hodin, rádi se s vámi podělíme o to, co vás bude zajímat. Těšíme se na vás!
18. 9. 2019
 • Pro studenty
 • Brno
Zastávky na cestě psychoterapeutickým vesmírem
Mezi snahy našeho projektu patří dát studentům už během studia příležitost získat nejen praktickou zkušenost s pacienty, ale nově také možnost seznámit se s jednotlivými psychoterapeutickými směry, aby se mohli snadněji rozhodnout o svém dalším profesním směřování. V Brně jsme nyní začali s cyklem …
25. 5. 2019
 • Brno
Jeden svět Brno - přijďte za námi na Jarmark neziskovek
Snažíme se poselství Projektu SPOLU šířit, kde se dá - šírit mezi lidmi lepší povědomí o duševních onemocněních, ale i snahu měnit svět kolem sebe k lepšímu. I proto se připojíme k Jarmarku neziskovek při festivalu Jeden svět Brno, kde se můžete těšit i na další organizace, které se zapojují i v…
16. 3. 2019