Klinický tým

Náplní tohoto teamu je pravidelné setkávání konkrétního studenta a pacienta po celou dobu jeho hospitalizace. Student dochází za pacientem jednou až dvakrát týdně. Náplň setkávání se liší dle přání pacienta: může se jednat o neformální rozhovory, hraní deskových her, předčítání novin či knížek, společné luštění křížovek, malování, a pokud je to možné, i společné vycházky. 

K setkávání dochází striktně jen na půdě daného psychiatrického zařízení a pouze po dobu trvání pacientovy hospitalizace. Student je vázán mlčenlivostí a ctí právo na soukromí pacienta. Obě strany mají právo (po konzultaci s vedoucím psychologem) spolupráci rozvázat. 

Cílem setkávání je udržování zdravého mezilidského kontaktu v náročné situaci hospitalizace, prevence sociální izolace a urychlení léčebného procesu. Student může pacientovi posloužit jako informovaný průvodce v průběhu léčby, vysvětlit okolnosti léčby a diagnostikovaného onemocnění

Volnočasový tým

Pacienti se mohou se studenty psychologie setkat v rámci jednoho z deseti volnočasových teamů. Dobrovolná účast na těchto skupinových aktivitách umožňuje pacientům aktivní využití času během hospitalizace. Dobrovolníci se snaží kromě důkladného vedení dané činnosti také o vytváření příjemné atmosféry uvnitř skupiny. Jedním z našich záměrů je i to, aby se pacienti navzájem lépe poznali a byli schopni spolu v rámci činnosti spolupracovat. 

Každá z našich aktivit probíhá jednou týdně po dobu 60 minut pod vedením dvou a více studentů. Důležitá je pro nás dobrovolná účast pacientů. V praxi to znamená to, že pokud si pacient v průběhu hodiny rozmyslí, že mu daná činnost není příjemná, je plně respektováno jeho právo odejít. 

Na začátku hodiny se dobrovolníci seznámí s (nově příchozími) pacienty a zajímají se, jak se jim dařilo za tu dobu, co se neviděli. Na konci pak probíhá krátké shrnutí, co se v průběhu lekce dařilo nebo naopak, kde se vyskytly problémy a jak by bylo možné výkon vylepšit. Studenti také velmi vítají nápady samotných pacientů, v čem by rádi při dalším setkání pokračovali.

Arte-tým

podpora kreativního kresebného vyjádření pacientů ve skupině. Tvorba za pomoci pastelek, vodových barev či hlíny a závěrečná diskuse nad jednotlivými výtvory


Biblio-tým

předčítání, rozbor a diskuse nad vybranými literárními díly


Drama-tým

dramatický kroužek - trénink komunikačních schopností, seznamovací a jiné hry, netradiční aktivity ve skupině


English-tým

výuka angličtiny, zejména pro mírně pokročilé


Filmo-tým

projekce vhodných filmů s následnou skupinovou diskuzí. „Kino“ přímo v psychiatrickém zařízení


Tanečně-pohybový tým

pohybová cvičení, možnost rozhýbat se a zatančit si ve skupině za podpory dynamické hudby i různých rekvizit. Svobodný projev v pohybu


Pomocný tým

Slouží jako podpůrná síla psychologům. Se studenty působícími v rámci pomocného teamu se můžete setkat na komunitních setkáních, skupinových terapiích či jiných skupinových aktivitách, pořádaných daným psychiatrickým zařízením. Pořizují písemný záznam o průběhu dané aktivity pro lepší evidenci jejich náplně a zkvalitnění poskytovaných služeb. V případě potřeby mohou být nápomocní i jinak – např. pomáhat pacientům s obsluhou počítače.