Support us Join us

První vlaštovky polevování opatření proti covid-19!

Dlouho jsme vyčkávali na rozvolnění opatření v nemocnicích a dalších zařízeních, kam s našimi aktivitami docházíme, a aktivně vyjednávali. Nyní jsou vidět první střípky úspěchů! Od července se zatím alespoň brněnským SPOLařům znovu otevírá možnost docházet do Psychiatrické nemocnice Brno, a vznikla také spolupráce s Komunitním centrem Vlhká!

Do Komunitního centra Vlhká chodí trávit volný čas lidé bez domova. V květnu 2020 tamní pracovnice vyjednala spolupráci s naší koordinátorkou drama týmu Pavlou Suchomelovou, která v centu spolu s hlavní brněnskou koordinátorkou Zdenou Novákovou od června rozběhla drama aktivity. Tato nabídka je pro SPOLaře možností zkusit si opět novou cílovou skupinu i odlišný způsob vedení aktivity než v nemocnici. Po létě zhodnotíme, jak spolupráce funguje a do jaké míry bude pokračovat s podzimním semestrem.

Do you like the article? Share it with your friends!