Support us Join us
Write us to
info@projektspolu.cz
Contact image

Mgr. Barbora Chvátalová

zakladatelka Projektu SPOLU
management projektu, fundraising

tel. +420 727 917 007
Contact image

Bc. Markéta Hovorková

koordinátorka Projektu SPOLU ČR

Contact image

Bc. Mgr. Hana Sedláková

komunikace s médii, PR

+420 608 273 922
Contact image

Mgr. Petra Hoffmannová

koordinátorka Mind the Mind pro ČR, human resources

Contact image

Mgr. Jana Muroňová

vzdělávání a výzkum

Contact image

Mgr. Klára Čapková

human resources

Contact image

Mgr. Radim Koníček

koordinátor Projektu SPOLU ČR

Contact image

Bc. Gabriela Hešková

public relations

Contact image

Mgr. Barbora Hubená

public relations

+420776736436
Contact image

Anna Kågström, MSc

koordinátorka zapojení mládeže/
Youth Participation Coordinator
Global Mental Health

Projekt SPOLU stojí na dobrovolné práci studentů. Jednotlivé aktivity jsou finančně nákladné, nejčastěji se jedná o tisk pracovních materiálů a nákup výtvarných či papírenských potřeb. Dále připravujeme informační a vzdělávací materiály pro studenty, pacienty i širší veřejnost. Prosím, podpořte naši činnost. Umožníte tím další fungování a rozšiřování působnosti Projektu SPOLU.

Jak nás podpořit?

1. Finančním příspěvkem.

Zašlete libovolnou částku na účet číslo 115-3020710257/0100, v.s. 09 (Komerční banka Praha, a.s.). Budeme velice rádi za každý příspěvek!

2. Materiální pomoc.

Podpořte nás věcným darem. Může se jednat o produkty související s vaším podnikáním, například elektroniku, papírenské potřeby, hudební nástroje a podobně. Oceníme také poskytnutí slevy na vaše služby.

3. Sdílení.

Řekněte o Projektu SPOLU svým přátelům a známým. Podpoříte tak informovanost o možnostech péče v oblasti psychických nemocí, jejichž výskyt ve společnosti stále vzrůstá. Tímto způsobem napomůžete destigmatizaci duševních chorob.

Mnohokrát děkujeme!

Proč nás podpořit?

  • Jsme v ČR ojedinělá dobrovolnická iniciativa, působící v oblasti duševního zdraví. Svým darem přispějete k humanizaci a zkvalitnění služeb, poskytovaným lidem s duševním onemocněním.
  • Váš dar nám pomůže udržet stávající míru dobrovolnické pomoci pro pacienty a nadále ji rozvíjet. Znamená pro nás podporu a ocenění smysluplnosti našich aktivit a velkou motivaci v nich pokračovat a dále je rozvíjet.
  • Vybrané peníze používáme na nákup potřeb pro práci volnočasových týmů (př. výtvarné potřeby, hudební nástroje, tisk materiálů), tisk informačních a vzdělávacích letáků a brožur, podporu dojíždění dobrovolníků do vzdálenějších zařízení, vzdělávání dobrovolníků a provoz organizace
  • Prostředky využíváme co nejefektivněji, snažíme se maximálně ušetřit a přitom zachovat kvalitu našich služeb
  • Spadáme pod SPOLEK NUDZ, z.s. – dar je možné odepsat si z daní