Support us Join us
Write us to
info@projektspolu.cz
Contact image

Mgr. Barbora Chvátalováaaa

zakladatelka Projektu SPOLU
management projektu, fundraising

tel. +420 727 917 007
Contact image

Bc. Markéta Hovorková

koordinátorka Projektu SPOLU ČR

Contact image

Bc. Mgr. Hana Sedláková

komunikace s médii, PR

+420 608 273 922
Contact image

Mgr. Petra Hoffmannová

koordinátorka Mind the Mind pro ČR, human resources

Contact image

Mgr. Jana Muroňová

vzdělávání a výzkum

Contact image

Mgr. Klára Čapková

human resources

Contact image

Mgr. Radim Koníček

human resources

Contact image

Bc. Gabriela Hešková

public relations

Contact image

Mgr. Barbora Hubená

public relations

+420776736436
Contact image

Anna Kågström, MSc

koordinátorka zapojení mládeže/
Youth Participation Coordinator
Global Mental Health

Projekt SPOLU stojí na dobrovolné práci studentů. Jednotlivé aktivity jsou finančně nákladné, nejčastěji se jedná o tisk pracovních materiálů a nákup výtvarných či papírenských potřeb. Dále připravujeme informační a vzdělávací materiály pro studenty, pacienty i širší veřejnost. Prosím, podpořte naši činnost. Umožníte tím další fungování a rozšiřování působnosti Projektu SPOLU.

Jak nás podpořit?

1. Finančním příspěvkem.

Zašlete libovolnou částku na účet číslo 115-3020710257/0100, v.s. 09 (Komerční banka Praha, a.s.). Budeme velice rádi za každý příspěvek!

2. Materiální pomoc.

Podpořte nás věcným darem. Může se jednat o produkty související s vaším podnikáním, například elektroniku, papírenské potřeby, hudební nástroje a podobně. Oceníme také poskytnutí slevy na vaše služby.

3. Sdílení.

Řekněte o Projektu SPOLU svým přátelům a známým. Podpoříte tak informovanost o možnostech péče v oblasti psychických nemocí, jejichž výskyt ve společnosti stále vzrůstá. Tímto způsobem napomůžete destigmatizaci duševních chorob.

Mnohokrát děkujeme!

Proč nás podpořit?

  • Jsme v ČR ojedinělá dobrovolnická iniciativa, působící v oblasti duševního zdraví. Svým darem přispějete k humanizaci a zkvalitnění služeb, poskytovaným lidem s duševním onemocněním.
  • Váš dar nám pomůže udržet stávající míru dobrovolnické pomoci pro pacienty a nadále ji rozvíjet. Znamená pro nás podporu a ocenění smysluplnosti našich aktivit a velkou motivaci v nich pokračovat a dále je rozvíjet.
  • Vybrané peníze používáme na nákup potřeb pro práci volnočasových týmů (př. výtvarné potřeby, hudební nástroje, tisk materiálů), tisk informačních a vzdělávacích letáků a brožur, podporu dojíždění dobrovolníků do vzdálenějších zařízení, vzdělávání dobrovolníků a provoz organizace
  • Prostředky využíváme co nejefektivněji, snažíme se maximálně ušetřit a přitom zachovat kvalitu našich služeb
  • Spadáme pod SPOLEK NUDZ, z.s. – dar je možné odepsat si z daní