Podpořte nás Zapojte se

Projekt SPOLU je studentská dobrovolnická organizace, která vytváří jedinečný prostor pro spolupráci studentů psychologie, všeobecného lékařství a v některých pobočkách i dalších pomáhajících profesí s lidmi s duševním onemocněním a s profesionály v psychiatrických zařízeních a službách následné péče po celé ČR. Vznikl v Brně roku 2012, od té doby se rozrostl o dalších pět aktivních poboček a nadále funguje jako studentská iniciativa. Jedná se o inovativní a v Evropě ojedinělý koncept ideově navazující na probíhající reformu psychiatrické péče.

Cílem Projektu SPOLU je přispívat ke zkvalitňování péče o lidi hospitalizované v psychiatrických zařízeních po celé ČR a rozšíření nabídky podpory pro lidi s duševními problémy docházející do sociálně-zdravotních zařízení, ale i zkvalitňování profesní přípravy budoucích psychologů a psychiatrů a prohlubování kontaktu mezi profesionály a studenty. Dalším cílem je také šířit povědomí o tématech duševního zdraví a nemoci k široké veřejnosti a napomáhat destigmatizaci duševních onemocnění.

Studenti psychologie a medicíny organizují rozmanité volnočasové podpůrné a resocializační aktivity pro lidi s duševním onemocněním hospitalizované na psychiatrických odděleních i klienty využívající služeb následné péče, zkušenější dobrovolníci pak neopomíjejí ani „léčbu slovem“ v rámci individuálních setkání. Tím výrazně pomáhají zkvalitňovat trávení volného času pacientů, dodávají jim víru ve vlastní schopnosti, zvyšují naději na jejich zotavení a návrat do běžného pracovního i rodinného života. Studenti mají v rámci Projektu SPOLU šanci získat cennou praxi a zvyšovat své profesní dovednosti i zaměstnatelnost. Zároveň pracují pod dohledem zdravotnických profesionálů, se kterými sdílí společný cíl, a to zvyšování standardu péče o duševní zdraví.

Hodnotíte naši činnost jako potřebnou a prospěšnou? Velice oceníme, pokud se rozhodnete nás jakkoliv podpořit.

5
let od založení
250
SPOLAŘů
5
působišť
10000
ovlivněných pacientů
50
volnočasových aktivit týdně
  • Pro studenty
  • Brno
MINIkonference SPOLU & oslava dvou let!
V říjnu uplynou dva roky od založení Projektu SPOLU a u této příležitosti bychom vás rádi pozvali na celodenní minikonferenci spojenou s oslavou.Odborný program konference nabídne přednášky z oblasti psychiatrické p…
6. 10. 2014
  • Pro pacienty
Svépomocné organizace pro pacienty
Na webu psychoportál je možné najít soupis svépomocných organizací pro lidi s duševními obtížemi.
2. 10. 2014
  • Pro profesionály
Nedoceněná dětská psychiatrie
"Dítě není dospělý. Akceptování tohoto faktu trvalo v oboru psychiatrie až do roku 1933, kdy se ve Švýcarsku vyčlenila jako samostatná disciplína pedopsychiatrie. Od roku 1961 se u nás stala atestačním ná…
2. 10. 2014
  • Pro studenty
  • Olomouc
Uskutečnil se teambuilding olomouckých SPOLařů
Tři dny v září se v rekreační oblasti Troják sešla skupinka deseti mladých lidí. Cílem připraveného programu bylo stmelit tým a rozvíjet spolupráci, komunikaci a vzájemný respekt. Mimo praktické…
1. 10. 2014
  • Pro studenty
  • Brno
Jarmark spolků
Ve čtvrtek  25. října 2014 jste měli možnost se s námi potkat na Jarmarku spolků na FSS, který pořádala MUNIE. Při té příležitosti jsme rozdávali brožurky ČASP, určené primárně prvákům. Pokud vás zajímají…
30. 9. 2014
Vítejte na webu Projektu SPOLU
Vítejte na našich nových stránkách! Aby ale naše historie do dnešního data (historie již téměř dvouletá!) nebyla ztracená, najdete i ji zde v našich "Aktualitách" s příslušným datem (starším než datem vzniku stránek) a dalších záložkách webových stránek Projektu SPOLU :)
29. 9. 2014
  • Pro studenty
  • Brno
Jarmark spolků Brno
Včera jste měli možnost se s námi potkat na Jarmarku spolků na FSS, který pořádala MUNIE. Při té příležitosti jsme rozdávali brožurky ČASP, určené primárně prvákům. Pokud vás zajímají aktuální informace, skočte si pro jednu k nástěnce na katedře psychologie - Filozofické fakulty i Fakulty…
26. 9. 2014
Babí léto v Bohnicích a plánování pražské pobočky
Zúčastnili jsme se Babího léta v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice!  Z programu jsme zašli na připravené prezentace neziskových organizací, například Linka bezpečí, Fokus Praha, Centra DIALOG, Zdravotní klaun, Česká alzheimerovská společnost a dalších. Ocenili jsme perfektní organizaci…
15. 9. 2014