Support us Join us

Vítáme Vás na stránkách Projektu SPOLU! Zajišťujeme volnočasový program psychiatrickým pacientům, hospitalizovaným v psychiatrických klinikách a nemocnicích po celé České republice.

„Studenti psychologie pomáhající pacientům v psychiatrických zařízeních“

Kdo jsme?

Studenti psychologie z celé ČR, kteří se sdružují v rámci České asociace studentů psychologie, z.s. V našem volném čase dobrovolně docházíme 1 – 2 x týdně do vybraných psychiatrických zařízení, kde pacientům zajišťujeme rozmanitý volnočasový program: malování, dramatický kroužek, kognitivní trénink, tanečně-pohybové či hudební aktivity a mnoho dalšího.

Co je naším cílem?

Zajišťovat hospitalizovaným psychiatrickým pacientům pestré možnosti využití volného času nad rámec aktivit, jež nabízí dané zařízení. Tím přispívat ke zkvalitňování a inovaci poskytované zdravotní péče a zároveň obohacovat vzdělávání studentů psychologie o bezprostřední praktickou zkušenost již během studia. Širším cílem je pak napomoci destigmatizaci duševních onemocnění a prohloubení celkové informovanosti veřejnosti o duševním zdraví.

Spolupráce je prospěšná všem zúčastněným stranám:

1. Psychiatrickým pacientů

 • široká nabídka pravidelného volnočasového programu,
 • osobní kontakt se zaangažovanými dobrovolníky,
 • podpora během doby hospitalizace.


2. Studentům psychologie

 • získání praktických zkušeností již během studia,
 • růst profesních dovedností i zvyšování konkurenceschopnosti,
 • podpora občanské odpovědnosti a činnosti ve prospěch širší společnosti.


3. Zdravotnickým profesionálům

 • širší spektrum informací o pacientech,
 • nabídka výpomoci se zápisy z aktivit,
 • rozšíření možností pro hospitalizované pacienty.


4. širší veřejnosti

 • rostoucí informovanost o psychických nemocech,
 • snižování stigmatu, pojícího se s duševními potížemi.

Počátky Projektu SPOLU sahají k podzimu 2012, kdy se začal pomalu rodit z iniciativy studentky Barbory Chvátalové. Na základě svých postřehů z týdenní povinné praxe v Psychiatrické klinice FN Brno začala uvažovat o možnostech dlouhodobějšího zaangažování studentů na klinice. Zpočátku se Projekt opíral o několik málo nadšenců, kteří dali vzniknout tzv. klinickému teamu. Zanedlouho se však ukázalo, že zájem studentů a jejich nadšení pro dobrovolnou práci daleko přesahuje takový formát, a Projekt brzy začal nabývat mnohem větších rozměrů. Vznikaly další studentské teamy a o naše dobrovolníky začaly mít zájem další zařízení a potom i města. Z Projektu určenému původně pro 10 studentů tak vznikl největší projekt České asociace studentů psychologie, který aktuálně nabízí možnost dobrovolnictví pro více než 150 studentů. Během necelých dvou let Projektem prošlo již více než 300 studentů, z nichž všichni přispěli naší společné vizi a sami si odnesli spoustu zkušeností. Díky nim a podpoře mnohých dalších můžeme dále rozšiřovat Projekt SPOLU do dalších měst a poté šířit naši vizi i do zahraničí. I v rámci Evropy se totiž jedná o ojedinělý a inovativní koncept spolupráce. Pacientů, kterých se dotkly aktivity Projektu SPOLU, je odhadem již více než 1500.

Hodnotíte naše aktivity jako potřebné a prospěšné? Podpořte prosím naši další činnost libovolným finančním příspěvkem či věcným darem, umožníte tím další fungování a rozšiřování působnosti Projektu SPOLU. Vaší podpory si velice ceníme!