Podpořte nás Zapojte se

Odstartoval projekt DESTIGMATIZACE, kterého se aktivně účastníme.

 Ve středu 15. listopadu jsme se zúčastnili prvního oficiálního setkání k celonárodnímu projektu DESTIGMATIZACE v Národním ústavu duševního zdraví v Praze. Za Projekt SPOLU se zúčastnili (zleva) koordinátorka brněnských dobrovolníků Markéta Hovorková, koordinátor pobočky České Budějovice Michael Studnička, zakladatelka Projektu SPOLU Barbora Chvátalová a koordinátorka pobočky České Budějovice a aktivní dobrovolnice brněnské pobočky Kristýna Brožková.

Tento projekt spolu s dalšími (Deinstitucionalizace, Multidisciplinarita, zavádění Center duševního zdraví ve fázi I, II a III, Analytická a datová podpora reformy atd. - viz obrázek) probíhá v rámci psychiatrické reformy, na které se podílí Ministerstvo zdravotnictví ČR, Národní ústav duševního zdraví (konkrétně výzkumný program oddělení Sociální psychiatrie), Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 

Program projektu Destigmatizace je plánován na pět let a cílí na lidi se zkušeností s psychickým onemocněním, na jejich rodinné příslušníky, sociální pracovníky, zdravotníky, veřejnou správu, komunity v oblasti nově vznikajících Center duševního zdraví a šířeji i na veřejnost a média. V tuto chvíli probíhá analýza potřeb jednotlivých skupin a velmi brzy začnou školení regionálních specialistů. Dále budou vytvořeny a evaluovány intervence pro jednotlivé skupiny, které budou v první fázi pilotovány. V rámci projektu vzniknou také manuály a doporučení pro efektivní destigmatizační aktivity, které se posléze rozšíří do regionů, kde z nich mohou volně čerpat poskytovatelé komunitníh služeb, neziskové organizace, nemocnice ale např. i sami lidé s vlastní zkušeností duševního onemocnění. Jednotlivé destigmatizační intervence pak budou v regionech probíhat od září 2018 po srpen 2022.

 

 

Projekt má složitou strukturu týmu, v jehož vrchu jsou čeští i zahraniční experti (jako např. ředitelka úspěšné britské destigmatizační kampaně Time to Change či Norman Sartorius, bývalý ředitel divize Duševního zdraví WHO), v nejbližším kontaktu se samotnou veřejností pak budou regionální a datoví specialisté a také ambasadoři projektu. Celkově se zapojí do tohoto oficiálního týmu asi 70 lidí. Kromě odborníků budou součástí také lidé s vlastní zkušeností duševního onemocnění. Ti se budou v roli ambasadorů např. účastnit konferencí a seminářů a diskutovat o své nemoci s veřejností. Projekt hodlá pracovat také s novináři, jimž poskytne destigmatizační manuál či poskytne školení, jak o duševních nemocech psát.

 

Výsledky ranní ankety: "Co považujete za nejdůležitější téma destigmatizace v ČR"?

Výsledky ranní ankety: "Co považujete za nejdůležitější téma destigmatizace v ČR"?

 

Paralelně je zakládána jakási "aliance", složená z reginálních zařízení, jež se věnují destigmatizaci a péči o duševní zdraví, ale i jednotlivců, kteří se do destigmatizace již zapojují nebo budou chtít zapojit. Vznikne tak možnost vzájemné spolupráce a podpory, výměny zkušeností a inspirace. Toto vše by mělo vést k celonárodní kampani, inspirované zahraničím (jako např. Británií či Dánskem), kde podobné programy již velice úspěšně běží.

Jak budeme spolupracovat? 
Již v minulosti jsme s Národním ústavem duševního zdraví spolupracovali, nyní hodláme naši spolupráci ještě prohloubit. Naše dosavadní plány si prohlédněte na obrázku: 


Líbil se ti článek? Sdílej ho se svými přáteli!