Podpořte nás Zapojte se

Newsletter Projektu SPOLU - červenec 2016

Vážení podporovatelé Projektu SPOLU,

se začátkem prázdnin přicházíme s novým newsletterem. Jednotlivé novinky bereme postupně dle našich jednotlivých působišť.

BRNO - v Brně byla tento semestr navázána spolupráce s českou, respektive brněnskou, pobočkou IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). Podrobnosti zde. Připravujeme také vzdělávání v oblasti duševního zdraví cílené na středoškolské i vysokoškolské studenty. Vysokoškolákům s psychickými obtížemi bychom rádi nabídli skupiny vedené SPOLaři.

V plném rozsahu pokračovala také spolupráce se stávajícími zařízeními. Do nich v jarním semestru docházelo 128 SPOLařů (všichni studenti psychologie). 66 jich bylo z Fakulty sociálních studií MU a 62 z Filosofické fakulty MU. Přiložené grafy zobrazují:

(1) v jakých zařízeních tito dobrovolníci působili;

(2) v jakých týmech tito dobrovolníci působili.

Vytvořili jsme také manuál vedení volnočasových aktivit a manuál určený koordinátorům jednotlivých týmů či zařízení. Cílem je standardizovat a profesionalizovat činnost SPOLařů. Dále vznikly letáky přibližující aktivity Projektu určené jednotlivým skupinám, s nimiž spolupracujeme, tzn. pacientům, profesionálům a studentům. Aktualizována byla databáze dobrovolníků.

Obdrželi jsme stipendium na podporu kulturní a spolkové činnosti FSS MU a stipendium v rámci stipendijního programu rektora.

OLOMOUC - novinkou v olomoucké pobočce Projektu SPOLU je plánovaná spolupráce s Internetporadnou (od října 2016). SPOLAři budou v této organizaci zajišťovat neformální setkávání dobrovolníků s klienty mimo prostředí poradny, vedení podpůrných skupin spolu s psychologem, workshopy pro klienty. Standardně SPOLaři docházeli také do stávajících zařízení, tzn. PN Kroměříž, Psychiatrického oddělení VN Olomouc a na neurologickou, dětskou a hemato-onkologickou kliniku FN Olomouc.

V Kroměříži se dobrovolníci zúčastnili také přednášek, které pro ně zorganizovali psychologové PL na témata (1) duševní onemocnění, (2) výcvik v existenciální psychologii.

Rozšířeny byly pomůcky využívané v rámci aktivit Projektu SPOLU.

OSTRAVA - pokračuje spolupráce dobrovolníků Projektu SPOLU s Mens Sanou o.p.s. Někteří SPOLaři se v průběhu jarního semestru zúčastnili také autorského čtení klientů a pracovníků této organizace. Pravidelně probíhaly intervize i supervize. Na závěr semestru byla sesbírána zpětná vazba od dobrovolníků (stejně jako na všech dalších pobočkách).

PRAHA - Projekt SPOLU navázal oficiální spolupráci s 30. oddělením PN Bohnice. Dobrovolníci začali na toto oddělení docházet koncem března. Dále byly podepsány smlouvy mezi Pedagogickou fakultou UK a PN Bohnice, což umožní širší nábor dobrovolníků a rozšíření aktivit pro hospitalizované pacienty. Předdomluvena je rovněž spolupráce s Centrem sociálních služeb Bohnice (léto 2016) a 15. oddělením PN Bohnice (podzim 2016).

Vybraní SPOLaři se v Praze zúčastnili kurzu kognitivního tréninku Alphelephant - více o akci zde.

Organizační tým Projektu SPOLU vedl workshop na konferenci pořádané NARATIVem (Horizonty) na téma „Jak změnit systém péče o duševně nemocné?“. Poster jsme vystavili také na Sjezdu psychiatrické společnosti ČLS JEP a na Dnech fakulty na FSS MU.
Účastnili jsme se rovněž konference „Aktuální trendy v péči o duševně nemocné“.

Úspěšně jsme zakončili naši účast na projektu MINDSET. Více si můžete přečíst zde.

Obnovili jsme destigmatizační kampaň Voices of SPOLU. Jednotlivé příspěvky můžete sledovat na Facebooku Projektu SPOLU nebo na webu (www.projektspolu.cz) - konkrétně zde, zde, zde nebo zde.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Za Projekt SPOLU

Hana Sedláková

Červenec 2016

Líbil se ti článek? Sdílej ho se svými přáteli!