Podpořte nás Zapojte se

Newsletter Projektu SPOLU

Po volnějším prázdninovém režimu se opět hlásíme s newsletterem Projektu SPOLU. Máme opravdu spoustu novinek! ... a to z Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy.

 

Aktivity Projektu SPOLU se na začátku nového semestru opět rozbíhají ve standardním rozsahu. Jednotlivé týmy doplnily řady svých dobrovolníků, uskutečnily se úvodní intervize i schůzky s profesionály na konkrétních odděleních. Pro přehled systematizujeme spolupracující zařízení:

  1. Brno – Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika LF MU, Psychiatrická nemocnice Brno (vč. pracoviště Slavkov u Brna), Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Brno, Sdružení PRAH, Chráněné bydlení sv. Luisy (Oblastní charita Rajhrad);
  2. Olomouc – Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Vojenská nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc;
  3. Ostrava – MENS SANA, o. p. s.;
  4. Praha – Psychiatrická nemocnice Bohnice.

Aktuálně je v Projektu SPOLU zapojeno cca 160 studentů psychologie.

Dále se uskutečnilo úvodní školení dobrovolníků Projektu SPOLU k destigmatizačnímu projektu "MINDSET: seminář pro střední školy". Projekt je zaštítěn Národním ústavem duševního zdraví v Praze. Dobrovolníci budou v rámci projektu pořádat workshopy na vybraných středních zdravotních školách, sbírat a následně přepisovat data. Podrobnosti o projektu zde – http://www.nudz.cz/files/common/projekt_mindset_publicita.pdf.

Pod Projektem SPOLU funguje také kampaň Evropské federace psychologických studentských asociací MIND THE MIND. Zaměřena je rovněž destigmatizačně (více zde – http://www.efpsa.org/social-impact/about/). Od nového semestru kampaň vede studentka sedmého semestru psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity Michaela Ondrášková.

 

Další novinky pro přehled přiřazujeme ke konkrétním působištím Projektu SPOLU:

BRNO.

Dobrovolníci Projektu SPOLU se nově zapojili do ambulantní skupiny pro pacienty trpící psychotickým onemocněním, kterou organizuje Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno. Dále byla navázána spolupráce s Chráněným bydlením sv. Luisy. Aktivity Projektu SPOLU byly rovněž prezentovány formou posteru na 16. ročníku Česko-slovenského psychiatrického sjezdu. Zároveň byly vystaveny některé výtvory pacientů FN Brno (vyprodukované v rámci arte-setkání s dobrovolníky Projektu). Získána byla velmi užitečná zpětná vazba od profesionálů v oboru.

OSTRAVA.

Pobočka Projektu SPOLU v Ostravě domlouvá rozšíření stávajících aktivit v neziskové organizaci MENS SANA, o.p.s. (… uvažuje se o vzniku týmu pro podporu klientů face-to-face). Zároveň dobrovolníci představili svoji činnost v rámci celouniverzitní akce na Masarykově náměstí v centru Ostravy.

OLOMOUC.

Olomoucká pobočka Projektu SPOLU rovněž zaznamenala zvýšený zájem nových dobrovolníků, a to zejména studentů magisterské psychologie. Díky tomuto se mohly zintenzivnit aktivity Projektu na jednotlivých odděleních spolupracujících zařízení.
Pobočka zároveň připravuje pro všechny své aktivní členy (nové i stávající) teambuildingovou akci.

Na závěr ještě výhled do nejbližší budoucnosti – vzhledem k tomu, že tento podzim uplynou tři roky od začátku fungování Projektu SPOLU, plánujeme setkání s aktivními dobrovolníky a dalšími podporovateli/ spolupracujícími lidmi Projektu. O akci budeme s předstihem informovat. Jste na ni srdečně zváni!

 

Za Projekt SPOLU

Hana Sedláková

Říjen 2015

Líbil se ti článek? Sdílej ho se svými přáteli!