Podpořte nás Zapojte se

Minikonference 13. 11. 2018 aneb SPOLU o duševním zdraví

 Nechte se pozvat na druhou minikonferenci, kterou Projekt SPOLU pořádá pro studenty psychologie, medicíny, ale i dalších oborů nebo pro širokou veřejnost!

13. listopadu 2018 v Brně proběhne řada přednášek i workshopů od aktuálně zapojených studentů, ale bývalých členů Projektu SPOLU a od našich milých spolupracovníků z řad zdravotnického personálu. Určitě doražte, těšíme se na vás!

Vstupné dobrovolné :)

Jak najít danou místnost:
- Atrium = vejděte do budovy (virtuální prohlídka) a pokračujte stále rovně do otevřeného prostoru, kde budou po levé straně probíhat přednášky (foto)
- Spolková místnost FSS = těsně před vstupem do atria zahněte doleva, sestupte do suterénu, pokračujte chvíli doprava a po levé straně bude váš cíl. 
- Dětský koutek FSS = těsně před vstupem do atria zahněte doleva, sestupte do suterénu a přímo před vámi bude váš cíl.

 

 8:45 Oficiální zahájení minikonference (atrium FSS)
Mgr. Radim Koníček a Bc. Markéta Hovorková (koordinátoři Projektu SPOLU)

 

9:00–9:50 Muziko workshop (spolková místnost FSS)
Zdena Nováková (koordinátorka muziko-týmu)

Muziko je aktivita, při které využíváme hudbu aktivně i pasivně. V rámci muzika pracujeme s celou řadou činností – od poslechu spojeného se sdílením svých emocí, imaginací a relaxací, až po vytváření rytmů, hudby a příběhů inspirovanými různými skladbami. Snažíme se vidět hudbu i tam, kde ji většinou přehlížíme. Inspirovat pacienty, aby se v ní našli, aby se skrze ni vyjádřili a aby díky ní našli radost.

9:00–9:50 Drama-trénink (dětský koutek FSS)
Tereza Krausová (koordinátorka drama-týmu)

Co je drama? S čím vším můžeš pracovat? Proč vůbec drama dělat? A jak na něj? Drama trénink Ti nabídne prostor, kde se o této SPOLařské aktivitě budeš moct dozvědět to, co Tě nejvíce zajímá. Ať už jsi protřelým drama-mazákem, váhajícím, nebo Tě prostě jen zajímá, jak to na drama chodí, jsi vítán, jsi vítána!

10:00–10:50 Kognitivní trénink (spolková místnost FSS)
Anežka Ondráčková (koordinátorka kogni-týmu)

Stalo se vám někdy, že jste šli nakoupit a někde po cestě se vám zatoulal nákupní seznam, který jste si v hlavě vytvořili? Slyšeli jste pár prvních not známé písničky, měli na jazyku jméno interpreta a ne a ne si vzpomenout, kdo ji zpívá? Četli jste si zajímavý článek, ale po jeho přečtení jste vlastně ani nevěděli o čem byl? Každému se stává, že občas něco zapomene nebo se nesoustředí. Jak to ale udělat, aby se to nestávalo tak často a v takové míře? To všechno a ještě více lze procvičovat kognitivním tréninkem. Takový trénink paměti a pozornosti pomáhá nejen lidem s psychickým onemocněním nebo lidem po mozkových příhodách, může podpořit každého z nás v běžném životě. Přijďte si to vyzkoušet na vlastní kůži kognitivní trénink!

10:00–10:45 Tanečně pohybová terapie v psychiatrii i běžném životě (atrium FSS)
Bc. Markéta Hermannová (tanečně-pohybová terapeutka)

Od holky sedící v koutě k taneční terapeutce. Od zkoumání duše k pohybovému tvoření. Jako dobrovolnice SPOLU jsem se věnovala 4 roky pacientům na klinice v Bohunicích, prošla jsem třemi odděleními. Podělím se s vámi o svoje zkušenosti z praxe z tanečně pohybových aktivit s psychiatrickými pacienty. A proč si myslím, že pozornost k tělu a tělesným projevům je jedním z pilířů duševního zdraví.

11:00–11:50 Relax (dětský koutek FSS)
Tereza Červinková (koordinátorka relaxačního týmu)

Umět relaxovat je pro nás v této uspěchané době velmi užitečné. Způsobů, jak se uvolnit, je mnoho, a proto si na hodině zkusíme hned několik relaxačních technik. Vy si tak můžete vybrat metodu, která vám nejvíce pomůže zklidnit mysl a uvolnit tělo. Relaxační cvičení jsou nenáročná, příjemná a vhodná pro každého. Pojďme se tedy společně na chvilku zastavit, uvolnit se a odpočinout si od každodenních starostí.

11:00–11:45 Život s hlasy (atrium FSS)
Marie Hodaňová (peer-pracovnice Diecézní charity Brno)

Budu s vámi sdílet životní zkušenost, jak se vyrovnávat se situací, v níž se zpočátku člověk neumí zorientovat. Navíc žije v domnění, že vše, co se mu děje, je zřejmě normální. A zároveň se musí prát s vědomím, že selhává a nezvládá, ... ale rozhodně to nemůže nikomu říct!

12:00–13:00 obědová pauza

13:00–13:50 TPT workshop: Vůdčí dovednosti v pohybu (dětský koutek FSS)
Bc. Markéta Hermannová (tanečně-pohybová terapeutka)

Pohybová dílna zaměřená na prozkoumání svých vůdčích dovedností, vcítění se do skupinové dynamiky, objevování nových způsobů komunikace skrze pohyb a tanec.

13:00–13:45 Pojďme zreformovat péči o duševní zdraví: co můžete udělat VY?! (atrium FSS)
Mgr. Barbora Chvátalová (koordinátorka projektu Destigmatizace, zakladatelka Projektu SPOLU)

V čem spočívá reforma psychiatrické péče a proč je jí třeba? Jak jsme na tom v porovnání se západem i východem a odkud je možné čerpat inspiraci? Proč v Česku doprovází duševní obtíže velké stigma a jak můžeme situaci změnit? Jak by se mohla proměnit role psychologů i psychiatrů v nejbližších letech? A jak může k pozitivním změnám přispět každý z nás – ať již v roli studenta, psychologa, lékaře, vyučujícího, uživatele nebo i kohokoliv dalšího?

Přijďte se dozvědět něco o začátcích Projektu SPOLU, reformě psychiatrické péče a zejména pak o reformním projektu Destigmatizace (iniciativě NA ROVINU) a diskutovat na téma duševního zdraví a nemoci: Co vše bude potřeba, aby se systém péče o duševní zdraví v ČR podařilo výrazně zlepšit?

14:00–14:30 Formy zdravotnické péče v Psychiatrické nemocnici Brno; Vzdělávání sester v psychoterapii a arteterapii; Terapeutický program na denním stacionáři (spolková místnost FSS)
Vítězslav Kuběna (arteterapeut a vrchní bratr stacionáře PN Brno)

Přehled poskytovaných služeb, charakteristika lůžkových oddělení, nově vznikající služby; nabídky pro nelékařské zdravotnické pracovníky; přehled terapeutických aktivit, cíle léčby na denním stacionáři, statistika za rok 2017 a 2018, ukázka arteterapeutické práce pacientů.

14:30–15:00 Nábor dobrovolníků Mind the Mind (spolková místnost FSS)
Eliška Konrádová a Jana Ondráčková (koordinátorky Mind the Mind pro Brno)

 

Nábor dobrovolníků Mind the Mind je pro všechny, které zajímá destigmatizace duševních onemocnění a kteří by se chtěli připojit k tomuto celoevropskému projektu. V rámci náborové akce budete mít možnost vidět část workshopu, který je zacílený hlavně na studenty středních škol, a také se dozvíte, co udělat pro to, abyste tento workshop příště vedli právě Vy!

14:00–14:45 Stigma duševní nemoci, proč o něm musíme mluvit a jak proti němu bojovat (atrium FSS)
Mgr. Barbora Hubená (specialistka destigmatizace v NUDZ)

Každý čtvrtý Evropan někdy během svého života zažije duševní nemoc. Nicméně, pro většinu z těchto lidí je stigma spojené s nemocí mnohem tíživější než vlastní nemoc. Velká část nemocných díky obavám ze stigmatizace vůbec nevyhledá odbornou pomoc nebo tuto možnost odkládá tak dlouho, dokud se nemoc nerozvine. Stigma duševní nemoci zároveň nemocné může izolovat od přátel a rodiny, snižovat jejich sebedůvěru, bránit jejich vrácení se do práce a celkově snižuje pravděpodobnost zotavení. Přesto se o něm na univerzitách i odborných pracovištích mluví relativně málo. Pojďte se se stigmatem seznámit a zamyslet se nad tím, jak proti němu bojovat.

15:00–15:45 Terapie zaměřená na řešení v praxi (spolková místnost FSS)
Mgr. Hana Sedláková (psycholožka Psychologické poradny YMCA Brno)

„Klient stojí před pomyslnými zamčenými dveřmi, za nimiž ho čeká spokojený život. Pokud si chce dveře otevřít, pak nepotřebuje dopodrobna zkoumat zámek (z jakého je kovu, jestli má ochrannou vložku...), ale především potřebuje najít klíč, který do něj pasuje. Zámek je problém, klíč je řešení“ (z knihy Koučování zaměřené na řešení Pavla Vítka a Leoše Zatloukala).

Psychoterapeutický přístup Solution focused (SF) je postmoderní, systemický přístup, který se orientuje na hledání řešení místo podrobné analýzy problému. Vytvořen byl ve druhé polovině 20. století Stevem de Shazerem a Insoo Kim Berg. Přístup je charakteristický svébytnou filosofií, na niž v praxi nasedá terapeutický jazyk, určité techniky práce, struktura sezení atd.

Pojďme základy SF přístupu rozebrat na konkrétních případech z terapeutické praxe. Připraveny jsou i nahrávky z reálných sezení.

15:00–15:45 Jak se zkusit stát klinickým psychologem a užít si to (atrium FSS)
Mgr. Klára Rouchalová (ambulantní psycholožka, Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé)

Chci s Vámi sdílet svůj příběh o tom, jak jsem neposlechla všechny signály proti, a i přesto se rozhodla „jít do kliniky“. Příběh o tom, jak jsem se ještě krátce před státnicemi ocitla v ambulanci a měla své klienty. Příběh o tom, jak to pro mě bylo a je i po roce a půl strašidelné. A taky úžasné.

Chci s Vámi sdílet, co mi pomáhá si takto náročnou práci užívat. Jaké to pro mě je mít každý týden zhruba 30 klientů? Jak se vyrovnávám s tím vším, co mě škola nenaučila? Jak se snažím pečovat o své duševní zdraví? A jak si někdy dovolím tak trochu bláznit? A jak mi v tom všem pomáhají roky strávené ve SPOLU?

Chci to s Vámi nejen sdílet, ale taky si povídat o čemkoliv, co byste rádi věděli o tom, jak se zkusit stát klinickým psychologem (a říkám zkusit, protože sama jsem ještě na začátku!).

16:00–16:45 Představení profese: Klinický psycholog (atrium FSS)
PhDr. Mgr. Milena Blažková (klinická psycholožka PK FN Brno)

Dozvíte se více o povinném vzdělání pro pozici psychologa ve zdravotnictví a klinického psychologa. Stručné představení PK FN Brno - oddělení a jejich specializace. Náplň práce psychologa na psychiatrickém oddělení. Spolupráce psychologa s psychiatry. Seznámení s nejčastějšími diagnózami, příklady krátkých kazuistik.

17:00–17:45 Jak bojovat za duševní zdraví a sám o něj nepřijít (atrium FSS)
MUDr. Zuzana Špačková (psychiatrička PK FN Brno)

Skloubit náročné studium, osobní život a působení v dobrovolnických projektech není jednoduchá věc. Tím spíš, pokud se většina z nich točí kolem duševního (ne)zdraví a bylo by o to hloupější při tom přijít o vlastní psychickou pohodu. Se Zuzkou si budeme povídat o syndromu vyhoření, boji s předsudky, péči o sebe a že je OK nebýt občas OK.

18:00 Oficiální ukončení minikonference na MU (atrium FSS)
Bc. Markéta Hovorková a Mgr. Radim Koníček (koordinátoři Projektu SPOLU)

Navažte pak s námi i do dalšího přednáškového i kulturního programu v rámci oslavy 6. narozenin Projektu SPOLU, 13. 11. 2018 od 19:00 (Minská 15, Brno):

19:00 Zahájení bloku na oslavě
Bc. Markéta Hovorková a Mgr. Radim Koníček (koordinátoři Projektu SPOLU)

19:00–19:30 Projekt SPOLU v začátcích a v průběhu času
Mgr. Barbora Valková (klinická psycholožka PK FN Brno a CDZ Brno), Mgr. Barbora Chvátalová (koordinátorka projektu Destigmatizace, zakladatelka Projektu SPOLU)

19:45–20:15 Projekt SPOLU v nedávné době, v současnosti a v budoucnosti
Bc. Markéta Hovorková, Mgr. Radim Koníček (koordinátoři Projektu SPOLU)

20:30 Slavnostní přípitek na úspěšných 6 let

21:00–22:00 Vystoupení kapely HMYZZ

22:30 Tombola

  

  

Líbil se ti článek? Sdílej ho se svými přáteli!