Podpořte nás Zapojte se

Reforma péče o duševně nemocné

Včera jsme se zúčastnili společného setkání pracovníků reformy péče o duševně nemocné na Ministerstvo zdravotnictví České republiky v Praze. Reforma už probíhá, má podporu ministerstva i pojišťoven a všechny její součásti už se rozběhly.

 

Projekt DEINSTITUCIONALIZACE je nejrozsáhlejší součástí a zaštiťuje klíčové aktivity reformy. Jeho součástí je transformace nemocnic, která aktuálně vzdělává transformační týmy na psychiatrických odděleních, které se budou o hladký proces reformace péče o lidi s duševním onemocněním zasazovat. Další částí deinstitucionalizace je vytváření regionálních sítí péče, jejichž cílem je zejména podpora zotavení (http://www.zotaveni.cz/co-je-zotaveni), mapování a zlepšování kvality péče a podpora dodržování lidských práv.

Další z projektů je MULTIDISCIPLINARITA, jež směřuje k lepší spolupráci expertů zapojujících se do psychiatrické péče, tedy psychiatrů, psychiatrických sester, psychologů a sociálních pracovníků, k posílení týmového ducha.

Aktuálně jsou nejvíce vidět vznikající CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, kterých se v první vlně v průběhu července otevře pět, další vlna bude začátkem následujícího roku, a třetí vlna pak v červenci 2019, celkem to bude 30 CDZ.

Projekt, ve kterém aktivně participuje i Projekt SPOLU, je projekt DESTIGMATIZACE (www.destigmatizace.info), který je nejviditelnější skrz svoji iniciativu NA ROVINU a cílí na 6 cílových skupin: uživatele psychiatrické péče, jejich rodiny, komunity, veřejnou správu, zdravotníky a sociální pracovníky.

Z nejnovějších projektů reformy jsou VČASNÉ INTERVENCE (www.vizdom.cz), které stejně jako destigmatizace spadají pod Národní ústav duševního zdraví a které mají za cíl lepší funkčnost péče v rámci krajů, ale také vyhledání pomoci v dřívějších fázích problému.

Další novinkou je projekt NOVÉ SLUŽBY, které cílí na dětskou a gerontologickou populaci, ale také na péči o osoby se závislostmi, které byly zprvu reformou trochu opomíjeny. Aktuálně tento projekt pilotuje programy a chystá konkrétní plán sítí na dalších 18 měsíců.

K reformě patří také projekt MERRPS (www.merrps.cz), který se stará o funkčnost celého systému a jeho evaluaci.

ANALYTICKOU A DATOVOU PODPORU REFORMY má na starost Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

 

 

Více o reformě můžete sledovat na jejích oficiálních stránkách: http://www.reformapsychiatrie.cz/

Líbil se ti článek? Sdílej ho se svými přáteli!