Podpořte nás Zapojte se

Hledáme koordinátora pro PN Bohnice

Hledáme koordinátora na oddělení 9 a 10 - následnou péči pro pacienty nad 65 let. Zkušenost s nimi je zajímavá a obohacující, navzdory předsudkům ohledně práce s touto věkovou skupinou. Paní psycholožka na tomto oddělení je velmi otevřená spolupráci, ochotná poskytnou veškerou podporu a sdílet své zkušenosti. 

Kdo je koordinátor oddělení?

  • Je spojkou mezi oddělením (zpravidla zastupovaným psychologem) a zapojenými studenty.
  • Komunikuje s profesionály (zejm. psychology) tak, aby zjišťoval, jaké mají na oddělení potřeby a podle toho vybírá z uchazečů. Poté zůstává s oddělením v kontaktu a řeší operativně změny potřeb a provozní záležitosti.
  • Se studenty se schází jednou za měsíc na intervizi, na které reflektuje jejich působení na oddělení a snaží se o jejich profesní rozvoj.
  • Od koordinátora zařízení získává zaškolení pro tyto aktivity a pravidelnou podporu.
  • Sám se zpravidla zapojuje jako aktivní student na praxi (není podmínkou). 


Výhody, které z pozice plynou:
- získání zkušeností s vedením a rozvojem lidí
- navázání osobnějšího kontaktu s psychologem oddělení
- při jednorázových nabídkách výsadní právo na jejich přijetí (např. je možné přijmout nabídku na setkávání s pacientem, kterého koordinátor považuje za velice zajímavého)
- možnost s psychologem oddělení vyjednat i účast na specifických aktivitách v PNB (např. mpozvánka na intervizní setkání celého oddělení či psychologů PNB)
- získání zkušeností s vnitřním fungováním oddělení a PNB
- metodické vedení koordinátorem zařízení a podpora z jeho strany

Povinnosti koordinátora jsou následující: 
- dohodnout s psychologem aktivity, o které by na oddělení stály a zjistit jaký počet studentů by byl pro jejich realizaci třeba 
- vybrat a uvést dostupné studenty na oddělení 9. a 10. 
- udržovat komunikaci s psychologem oddělení 
- udržovat kontakt s koordinátorem zařízení 
- pořádat intervize s dobrovolníky
- dohodnout s psychologem termín supervize a klientské porady
- ve výjimečných případech v průběhu roku uvádět na oddělení nové studenty
- před odchodem z pozice pomoci nalézt nového koordinátora

Pokud vás nabídka zaujala, přihlašte se prosím do půlnoci 28. 1. 2018 na jakub.plachy@projektspolu.cz.
V emailu odpovězte na otázku: "Proč se chci stát koordinátorem Projektu SPOLU pro PN Bohnice?"

Líbil se ti článek? Sdílej ho se svými přáteli!