Support us Join us

Projekt SPOLU nabízí studentům psychologie dobrovolnickou praxi ve vybraných psychiatrických zařízeních po celé ČR. Zpravidla se jedná o jednosemestrální dobrovolnou činnost. Studenti docházejí na konkrétní oddělení, kde zodpovídají za vedení některé z nabízených aktivit (viz níže), po jejichž ukončení vypracovávají zápis určený zdravotnickému personálu. Standardem je přitom dodržování etických principů mlčenlivosti, anonymity pacientů a podobně. Případné nejasnosti je možné konzultovat na pravidelných supervizích zajišťovaných psychology nebo interních setkáních týmu SPOLařů.

Studenti si mohou vybrat, na základě předchozích zkušeností a ročníku studia, působení v jednom až dvou z následujících teamů:

1

Klinický tým

Spolupráce s pacientem typu „face-to-face“. Student vybranému pacientu pomáhá přivyknout si na prostředí psychiatrického zařízení, slouží jako informovaný průvodce v průběhu léčby, pacienta edukuje o průběhu a okolnostech onemocnění. Prostřednictvím kontaktu se studentem dochází u pacienta také k vybudování a udržování podpůrného vztahu s druhým člověkem. 

Konkrétní způsob spolupráce se různí v závislosti na požadavcích pacienta – lze například předčítat noviny, hrát stolní hry nebo si povídat. Student do psychiatrického zařízení dochází zpravidla jednou až dvakrát týdně.

2

Volnočasový tým

Jde o organizování volnočasového programu skupině pacientů. Nabídka jednotlivých aktivit je na vybraných odděleních různá, záleží na preferenci pracoviště i možnostech personálu. Volnočasový program vedou vždy minimálně dva studenti.

Arte-tým

podpora kresebného vyjádření skupiny pacientů

 

 

Biblio-tým

předčítání, rozbor a diskuse nad vybranými literárními díly

 

 

Drama-tým

dramatický kroužek - trénink komunikačních schopností, seznamovací a jiné hry, netradiční aktivity ve skupině

 

English-tým

výuka angličtiny ve skupině pacientů

 

 

Filmo-tým

projekce filmů s následnou diskuzí

 

 

Kogni-tým

trénink kognitivních funkcí pacientů

 

 

Muziko-tým

pohybové aktivity ve skupině pacientů

 

 

Relax-tým

relaxace, imaginace a autogenní trénink ve skupině pacientů

 

 

Tanečně-pohybový tým

pohybové aktivity ve skupině pacientů

 

 

Vařečka-tým

podpora kuchařských dovedností pacientů

 

 

 

3

Pomocný tým

Studenti v pomocném týmu se pravidelně účastní komunitních aktivit na vybraném oddělení, vypracovávají zápisy a poskytují je zdravotnickému personálu. Důraz je kladen na observační schopnosti studentů, zejména na popis chování a výkonu pacientů v rámci edukačních skupin, individuálních nebo skupinových sezení s psychologem atd. SPOLAři tak mohou lépe nahlédnout do každodenního fungování psychiatrického systému v České republice.

Co studentům dobrovolničení v Projektu SPOLU přináší?

Studenti psychologie získávají zejména odbornou praktickou zkušenost v jednotlivých psychiatrických zařízeních. Zároveň se mohou seznámit s chodem konkrétního oddělení, zjistit, jak psychologie funguje v praxi. Komunikace s pacienty nabízí vhled do interního světa psychicky nemocných, následně i zvýšení empatie k této skupině osob. Studenti se učí také odpovědnosti při aktivitách, které zajišťují; případné pochybnosti i své dojmy mohou konzultovat na pravidelných intervizích a supervizích. Ty nabízejí zejména konfrontaci perspektiv jednotlivých zúčastněných skupin (zejm. profesionálů a ostatních studentů, perspektiva pacientů je případně zastoupena prostřednictvím empatie vybrané osoby).

Chceš se k nám přidat?

Je potřeba být studentem psychologie na některé z českých vysokých škol. V současné době probíhá registrace přes Facebook, v brzké době již bude přes interní rozhraní na tomto webu. Každá z našich poboček má svá specifika, a to i v rámci jednotlivých zařízeních. Podrobnosti se dozvíš po vstupu mezi SPOLU-ČEKATELE, kde najdeš další informace o tom, jak se stát aktivním dobrovolníkem.

 

Je potřeba mít specifické znalosti pro vstup do Projektu SPOLU?

Projekt SPOLU nevyžaduje od studentů psychologie žádné zvláštní zkušenosti nebo znalosti. Mohou být ale výhodou při výběru dobrovolníka na konkrétní pozici, podobně důležitá je ale motivace nebo časové možnosti.

 

Buďme Spolu! (v budoucnu)


(registrace zatím vyřazena)

Možnosti zapojení do jednotlivých týmů se liší (např. dle ročníku studia, absolvovaných předmětů, předchozích zkušeností) v závislosti na podmínkách jednotlivých psychiatrických zařízeních. Pro bližší informace klikněte na záložku pobočky, popř. kontaktujte koordinátora pro dané město.