Podpořte nás Zapojte se

Rozšiřujeme své působení do dalšího města - do Liberce!

Rozšiřujeme své působení do dalšího města - do Liberce!

Už před delším časem nás oslovil koordinátor projektu Deinstitucionalizace v Libereckém kraji, Přemysl Holeš, jestli by bylo možné rozšířit naše aktivity i do jeho regionu. Po měsících hledání termínů se nám koncem ledna tohoto roku konečně podařilo najít termín a brněnská SPOLařka původem z Libereckého kraje, budoucí koordinátorka liberecké pobočky Eliška Cirklová a koordinátorka Projektu SPOLU Markéta Hovorková se vydaly ho Prahy na schůzku s panem Holešem, kde jsme si vzájemně potvrdili, že pobočku skutečně založíme.
Další měsíce probíhaly přípravy na oficiální vystoupení Projektu SPOLU v regionu, které proběhlo na pozvání pana Holeše na Dni duševního zdraví na Technické univerzitě v Liberci 25. dubna 2019.

 

Na Dni duševního zdraví jsme měli opět příležitost vystoupit mezi mnoha významnými osobnostmi reformy psychiatrické péče, jak můžete vidět v přiloženém letáčku.
Naše příspěvky zde byly dva:
Dopoledne Markéta s Eliškou v půlhodinové přednášce představily kořeny Projektu SPOLU, naše cíle, způsob fungování, nabídku, organizaci aktivit a pravidla zapojení.
Odpolední program byl delší, a dokonce přesáhl plánovanou hodinu. Koordinátorky připravily workshop s vysvětlením průběhu aktivit a ukázkami z arte týmu, kognitivních tréninků, drama aktivit a relaxací, představily ale i ostatní aktivity, které SPOLaři v zařízeních pečujících o lidi s duševními nemocemi poskytují.


Dopolední přednášku navštívilo mnoho lidí, zástupců různých zařízení i studentů, kteří měli konferenci v rámci výuky. Ohlas na místě nebyl nijak bouřlivý, nicméně v průběhu dne nás pak několik lidí oslovilo se zájmem spojit se s námi.
Odpolední workshop měl úspěch ohromný. Stejně jako na odděleních, i zde se SPOLařkám podařilo účastníky aktivovat, rozesmát i vést k zamyšlení. Účastníků přišlo optimální množství, deset. Byli zde ale samí zástupci institucí, proto plánujeme uspořádat podobný workshop znovu na podzim, opět na univerzitě, a pozvat na něj studenty konkrétních oborů, které bychom rádi v Liberci zapojili, aby si aktivity také zkusili a nechali se namotivovat k zapojení.

 

Čeká nás v Liberci ještě dlouhá cesta, podařilo se nám ale získat podporu několika zařízení i zástupců univerzity, tak věříme, že se pobočku postupně rozběhnout podaří. Držíme SPOLU v Liberci pěsti!

Líbil se ti článek? Sdílej ho se svými přáteli!