Podpořte nás Zapojte se

Vítáme Vás na stránkách Projektu SPOLU!

Jsme studenti psychologie a medicíny pomáhající pacientům v psychiatrických zařízeních, respektive klientům poskytovatelů následné péče.

Zajišťujeme volnočasový program lidem s duševním onemocněním, hospitalizovaným ve vybraných psychiatrických klinikách a nemocnicích či docházejícím do služeb následné psychiatrické, psychologické a sociální péče po celé České republice.

 

Kdo jsme?

Studenti psychologie a všeobecného lékařství z celé ČR, kteří ve svém volném čase dobrovolně dochází obvykle 1x týdně do vybraných psychiatrických zařízení či služeb poskytujících podporu po propuštění z hospitalizace, kde klientům zajišťujeme rozmanitý podpůrný volnočasový program: kognitivní trénink, vyrábění či malování, hudební aktivity, relaxace, dramatické hry, tanečně-pohybové vyžití a mnoho dalšího.

 

Co je naším cílem?

Zajišťujeme hospitalizovaným či do sociální péče docházejícím lidem s duševním onemocněním pestré možnosti využití volného času nad rámec aktivit, jež nabízí dané zařízení. Snažíme se tím přispívat ke zkvalitňování a inovaci poskytované zdravotní a psychologické péče a zároveň obohacovat vzdělávání studentů pomáhajících oborů o bezprostřední praktickou zkušenost již během studia. Širším cílem je pak napomoci destigmatizaci duševních onemocnění a prohloubení celkové informovanosti veřejnosti o duševním zdraví.

 

Spolupráce je prospěšná všem zúčastněným stranám:

1. Lidem s duševním onemocněním

 • široká nabídka pravidelného volnočasového programu,
 • osobní kontakt se zaangažovanými dobrovolníky,
 • podpora během doby hospitalizace.


2. Studentům psychologie a medicíny

 • získání praktických zkušeností již během studia,
 • růst profesních dovedností i zvyšování konkurenceschopnosti,
 • podpora občanské odpovědnosti a činnosti ve prospěch širší společnosti.


3. Profesionálům působícím v systému psychiatrické péče

 • širší spektrum informací o klientech a pacientech,
 • výpomoc se zápisy z aktivit,
 • rozšíření možností pro klienty či pacienty.


4. širší veřejnosti

 • rostoucí informovanost o psychických nemocech,
 • snižování stigmatu pojícího se s duševními potížemi.

Počátky Projektu SPOLU sahají k podzimu 2012, kdy se začal pomalu rodit z iniciativy studentky Barbory Chvátalové. Na základě svých postřehů z týdenní povinné praxe v Psychiatrické klinice FN Brno začala uvažovat o možnostech dlouhodobějšího zaangažování studentů na klinice. Zpočátku se Projekt opíral o několik málo nadšenců, kteří dali vzniknout tzv. klinickému týmu. Zanedlouho se však ukázalo, že zájem studentů a jejich nadšení pro dobrovolnou práci daleko přesahuje takový formát, a Projekt brzy začal nabývat mnohem větších rozměrů. Vznikaly další studentské týmy a o naše dobrovolníky začaly mít zájem další zařízení a potom i města. Z Projektu určeného původně pro 10 studentů tak vznikl největší projekt České asociace studentů psychologie, který nabízel možnost dobrovolnictví pro více než 150 studentů, během necelých dvou let Projektem prošlo více než 300 studentů, z nichž všichni přispěli naší společné vizi a sami si odnesli spoustu zkušeností. Díky nim a podpoře mnohých dalších jsme Projekt SPOLU v příštích letech rozšiřovali do dalších měst, aktuálně působíme kromě Brna také v Olomouci, Ostravě, Praze, Českých Budějovicích a Plzni. Každý semestr se zapojí obvykle přes 250 studentů. Z České asociace studentů psychologie jsme se osamostatnili, poté jsme určitý čas spolupracovali se Spolkem NUDZ při Národním ústavu duševního zdravu a nyní jsme opět samostatnou, byť dosud legislativně neukotvenou iniciativou. Naši vizi jsme šířili i do zahraničí, i v rámci Evropy se totiž jedná o ojedinělý a inovativní koncept spolupráce. Klientů, kterých se dotkly aktivity Projektu SPOLU, jsou dnes odhadem již desítky tisíc.

Hodnotíte naše aktivity jako potřebné a prospěšné? Podpořte prosím naši další činnost libovolným finančním příspěvkem či věcným darem, umožníte tím další fungování a rozšiřování působnosti Projektu SPOLU. Vaší podpory si velice ceníme!

Projekt SPOLU stojí na dobrovolné práci studentů. Jednotlivé aktivity jsou finančně nákladné, nejčastěji se jedná o tisk pracovních materiálů a nákup výtvarných či papírenských potřeb. Dále připravujeme informační a vzdělávací materiály pro studenty, pacienty i širší veřejnost. Prosím, podpořte naši činnost. Umožníte tím další fungování a rozšiřování působnosti Projektu SPOLU.

Jak nás podpořit?

1. Finančním příspěvkem libovolné výše. Ozvěte se nám prosím na info@projektspolu.cz, abychom se domluvili na způsobu předání.

2. Materiální pomoc. Může se jednat o produkty související s vaším podnikáním, ale i o funkční vyřazené pomůcky vhodné pro naše aktivity - například papírenské potřeby, hudební nástroje, elektronika. Oceníme také poskytnutí slevy na vaše služby. Ozvěte se nám prosím na info@projektspolu.cz, abychom se domluvili na způsobu předání.

3. Sdílení. Řekněte o Projektu SPOLU svým přátelům a známým, sdílejte příspěvky z našich facebookových stránek. Podpoříte tak informovanost o možnostech péče v oblasti psychických nemocí, jejichž výskyt ve společnosti stále vzrůstá. Tímto způsobem napomůžete destigmatizaci duševních chorob.

Mnohokrát děkujeme!